• Cincisprezece noi locuri de muncă vor fi disponibile pentru persoanele de etnie romă din regiunea Bucureşti-Ilfov, în domeniul întreținerii spațiilor verzi, al curățeniei la domiciliu și în colectarea selectivă a deșeurilor, prin intermediul proiectului POSDRU/168/6.1/G144258. Alți douăzeci și cinci de romi vor beneficia de consiliere şi orientare profesională.

București, noiembrie 2014 – Fundația EMMA împreună cu partenerii săi, Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital şi Profi Elements SRL, anunță deschiderea proiectului „Dezvoltarea potenţialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Bucureşti-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale”, POSDRU/168/6.1/G144258.

Proiectul, având o durată de implementare de 12 luni şi o valoare totală eligibilă de 2.192.500 lei, este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Implementarea acestuia va conduce la crearea a trei structuri active în economia socială, două cu profilul de servicii de întreținere spații verzi și curățenie la domiciliu și unul cu profilul de colectare selectivă a deșeurilor. Acestea vor genera nu mai puțin de cincisprezece locuri de muncă stabile pentru persoanele de etnie romă din regiune.

Obiectivul general al proiectului derulat de Fundația EMMA constă în creșterea adaptabilității pe piața muncii a persoanelor excluse social sau expuse riscului de excluziune socială, în special din comunitatea romă.

Obiectivele specifice constau în:

a)      creșterea pregătirii profesionale și adaptabilității persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile la cerințele pieței muncii, prin formarea profesională a 40 de persoane de etnie romă, dintre care 15 vor fi angajate în structurile de economie socială și 25 de persoane vor beneficia de consiliere și orientare profesională;

b)      crearea de noi oportunităţi de ocupare pentru persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile, prin înfiinţarea a trei structuri de economie socială;

c)      dezvoltarea unui parteneriat local alcatuit din entităţi publice si private, profit şi non-profit implicate în furnizarea de soluţii pentru problemele persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile, cu precadere persoane de etnie romă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here